Fugtteknik & Vandskadeservice

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.
Fugt, Fugtskade

Opstigende fugt i væggen

Opstigende fugt i væggene | Grundfugt Fugtteknik | 2223 5591
Hvad kan man gøre ved opstigende fugt i væggen?

Hvad er opstigende fugt i væggen?

Opstigende fugt er en form for fugt, der især opstår i ældre bygninger, når grundvand stiger gennem vægge, gulve og murværk via kapillærvirkning, som er en væskes evne til at strømme i væggen mod tyngdekraften.

Et andet ord for opstigende fugt i væggen er grundfugt. I denne artikel forklarer vi hvad det er og hvordan du kan afhjælpe problemet. 

For at opstigende fugt i væggen kan eksistere, er der to ting som er årsagen til opstigende fugt i væg (grundfugt):

Grundvandet: Grundvand er vand under jorden og vandet findes normalt langt under jordzonen. Det er under pres, grundvandet får porer til at dannes og har andre egenskaber end regnvand udenfor.

Absorption: Kapillærer bruges som en analogi til at forklare effekten af ​​små porestørrelser. Forøgelsen afhænger af både porestørrelse og/eller porøsitet (hvilket kan ses som et produkt af, hvor meget vand der kan holdes i et givent underlag, f.eks. mursten, eller andelen af ​​porer, der er indbyrdes forbundne). Vægge er sammensat af forskellige byggematerialer, som opfører sig uafhængigt og i kombination. Og hvordan vand eller fugten opstiger i væggen (grundfugt) afhænger en række af faktorer. 

Er det rigtigt at fugt opstiger i murstens vægge, når de kommer i kontakt med våd jord?

Ja, enhver årsag til fugt vil resultere i en stigning; grundvand, regnvand, postevand og kondens danner overskydende damp. Som leder til opstigende fugt i vægge, mursten, beton, træ, gasbeton eller lignende. 

Vand er jo vand, hvor end det end kom fra.

Hvis du for eksempel en utæthed indenfor, hvor regnvand eller kondens midt på en væg ved normal relativ luftfugtighed, vil vand blive absorberet opad på sugende puds. Det tilførte vand er suspenderet. Det vil blive omfordelt ved absorption og fordampning, hvis det ikke konstant tilsættes.

Fugt stiger omkring 9-12 cm, men på et tidspunkt så vil fugten også falde.
Fugtfaldet i gipsen er i størrelsesordenen 10 – 100 gange større end stigningen.
En mursten eller puds i kontakt med suspenderet vand vil stige op til ca. 9-12 cm, hvis pudsen er mættet, og mindre end dette, hvis den er umættet, og mere, hvis den er meget høj relativ luftfugtighed.

Så hvorfor er opstigende fugt (grundfugt) kun fugt forårsaget af grundvand?

I modsætning til vand i jordzonen, som er suspenderet vand, med umættede porer under sig, er grundvandet mættet. Vand kan ikke trækkes længere ned, derfor vil f.eks. en gipsvæg eller murstensvæg i kontakt med grundvand stige til en maksimal højde over grundvandsspejlet afhængig af porestørrelse, porøsitet og fordampning.

Vandskade og skader

Hvad kan man gøre ved opstigende fugt i væggen og grundfugt?

Normalt tilstræber man undertryk i huse, for ved overtryk kan fugtig luft presses ud af huset via andre veje end ventilationen.  For at beskytte væggene og ikke mindst loftet mod fugtproblemer kan du installere en affugter.

Udsugningsventilation ventilerer kun luft ud af huset. Der skabes så et undertryk og ny luft suges ind gennem ventilerne. Det er det samme med selvtræks ventilation, men så er ventilationen mindre styret og kan blive påvirket af vejret udenfor.

Nogle gange behøver man renovere og tænke til nye løsninger for at blive af med opstigende fugt i væggen. Dræning kan også hjælpe. 

Skriv til os; Fugt og Vandskade om du ønsker hjælp med at finde en løsning på fugtproblemerne, vi udfører også arbejde i samarbejde med de store kendte forsikringsselskaberne i Danmark. 

I denne video får du nogle tips omkring hvad du kan gøre ved opstigende fugt i væggen. Kontakt os hvis du har brug for hjælp. 

Opstigende fugt i væggen, almindelige materialer;

  • Mursten
  • Beton
  • Puds
  • Træ
  • Gips
  • Porebeton
  • Gasbeton
Mere viden om fugt og vandskader