Fugtteknik & Vandskadeservice

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.
Fugt

Hvor meget fugt på det være i en ydervæg?

Hvor meget fugt på det være i en ydervæg?
Hvor meget fugt på det være i en ydervæg?

Generelt bør fugtigheden i en ydervæg være så lav som muligt for at undgå problemer som skimmelsvamp, råd og strukturelle skader. Ideelt set bør fugtigheden i en ydervæg være under 15-20%, men dette kan variere afhængigt af klimaet og byggematerialerne. En højere fugtighed kan indikere problemer med utætheder, manglende ventilation eller vandindtrængning, som bør adresseres og løses for at forhindre skader og forringelse af indeklimaet. Det anbefales at anvende et fugtmålerinstrument til at vurdere fugtighedsniveauet i ydervæggen og træffe de nødvendige foranstaltninger for at regulere det, hvis det er for højt.

Mere viden om fugt og vandskader